այս պահին գտնվում եք.

Լեհաստանի քաղաքացիների հետ ամուսնություն կնքած օտարերկրացիների երեխաների բնակության օրինականացումըՏպիր

Լեհաստանի քաղաքացու հետ ամուսնացած և ընտանեկան միավորման հիմունքով ժամանակավոր բնակության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու անչափահաս երեխաներին ժամանակավոր բնակության թույլտվության հայտ ներկայացնելու հնարավորություն է տրվում, ինչը թույլ է տալիս օտարերկրացու նախորդ ամուսնություններից երեխաներին կարգավորել իրենց բնակության կարգավիճակը Լեհաստանում:

Այս դեպքում երեխաների կարգավիճակն օրինականացնելու գործընթացում առողջական ապահովագրության, ստաբիլ և կանոնավոր եկամտի, ինչպես նաև Լեհաստանում բնակության վայրը հաստատելու պահանջներ չեն ներկայացվում:

Հայտը կարող են ներկայացնել նաև Լեհաստանում առանց իրավական հիմքի գտնվող երեխաները: Միայն երեխայի չկարգավորված բնակությանը հայտի բացասական որոշման հիմք չի հանդիսանում:

Facebook