այս պահին գտնվում եք.

ԳրանցումՏպիր

Օտարերկրացին կարող է  գրանցվել սեփական բնակարանում  ժամանակավոր կամ մշտական:

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնում ներկայացնել փաստաթղթերի հետևյալ փաթեթը.

  1. Բնակարանի նոտարական ակտը կամ կադաստրային վկայականը
  2. կացության քարտը, որը տրվել է օտարերկրացուն մշտական բնակության թույլտվություն (ի՞նչ է նշանակում մշտական բնակության թույլտվությունը), կամ ԵՄ Երկարաժամկետ ռեզիդենտի թույլտվություն (ի՞նչ է նշանակում  ԵՄ Երկարաժամկետ ռեզիդենտի թույլտվությունը) տրամադրելիս
  3. 3 ամիսը գերազանցող ժամանակահատվածով կամ մշտական  գրանցման հայտ

3 ամիսը չգերազանցող բնակության գրանցումը կատարվում է բանավոր, համապատասխան գրասենյակում

3 ամիսը գերազանցող գրանցման հայտի ձևը հասանելի է այստեղ ->

մշտական բնակության գրանցման հայտի ձևը հասանելի է այստեղ ->

Նշում՝ մշտական բնակության թույլտվության բացակայության դեպքում օտարերկրացին չի կարող մշտական գրանցվել Լեհաստանում: Մշտական գրանցման համար անհրաժեշտ է մշտական կացության կարգավիճակը:

Facebook