այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Փոխադրամիջոցների հարկում

Փոխադրամիջոցների հարկումՏպիր

Փոխադրամիջոցների հարկումը վերաբերվում է ստորև ներկայացված փոխադրամիջոցներին.

  • 3,5 տոննան գերազանցող ընդհանուր թույլատրելի քաշով բեռնատար մեքենա
  • առնվազն 3,5 տոննա ընդհանուր թույլատրելի քաշով կցանքների հետ օգտագործվող տրակտորներ և բալաստներ
  • առնվազն 7 տոննա ընդհանուր թույլատրելի քաշով (մեքենայի հետ) կցանքներ և կիսակցանքներ
  • ավտոբուսներ 

Հարկը վճարվում է երկու մարումներով՝

մինչ յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի  15-ը և սեպտեմբերի  15-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են Ֆինանսների Նախարարության կայքում ->  կամ  ->

Facebook