այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Ժառանգության և նվիրատվության հարկում

Ժառանգության և նվիրատվության հարկումՏպիր

Այս տեսակի հարկումը վերաբերվում է Լեհաստանի տարածքում իրականացված սեփականության կամ գույքային այլ իրավունքների ձեռքբերման հետ կապված գործողություններին, մասնավորապես՝

  • ժառանգություն, պարզ և համառոտ գրանցում, պարտքերի և կտակների հրահանգներ
  • նվիրատվություն
  • ձեռքբերում օգտագործման արդյունքում
  • համասեփականության դադարում (անվճար)
  • կտակային ապահովություն, ժառանգության կամ նվիրատվության բացակայության դեպքում
  • թոշակ, օգտագործում և սերվիտուտ

Նշում՝ Հարկային պարտականությունը տարածվում է նաև գույքային իրերի կամ իրավունքների ձեռքբերման վրա, եթե ձեռքբերման պահին տվյալ անձը հանդիսացել է որպես Լեհաստանի քաղաքացի, կամ ունեցել է մշտական կացության կարգավիճակ:

Հարկավճարի չափը կախված է ընտանեկան կապերի աստիճանից և ձեռքբերված իրավունքների արժեքից:

Կտակների և նվիրատվությունների հարկային վճարումներին, ինչպես նաև հարկային զեղճերին վերաբերվող լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են Ֆինանսների Նախարարության կայքում ->  կամ->

Facebook