այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Կանխավճար

ԿանխավճարՏպիր

Անշարժ գույքը վաճառող անձի կողմից պայմանագրի դադարեցման դեպքում, գումարը կրկնակի չափով վերադարձվում է հակառակ կողմին: Գնորդի  կողմից պայմանագրի դադարեցման դեպքում, գումարը կրկնակի չափով վերադարձվում է անշարժ գույքը վաճառող կողմին: Պայմանագրի կնքման դեպքում գումարը գանձվում է ամբողջական վճարումից: Պայմանագրի երկկողմանի դադարեցման դեպքում գումարը վերադարձվում է նախապես վճարված գումարի չափով:

Facebook