այս պահին գտնվում եք.

ՆախավճարՏպիր

Այսպես է կոչվում նախապես վճարված արժեքի մի մասը, որը պայմանագրի դադարեցման դեպքում ամբողջովին վերադարձվում է գնորդին:

Facebook