այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Վարձակալվող բնակարանի մշտական վարձավճարումներ

Վարձակալվող բնակարանի մշտական վարձավճարումներՏպիր

Վարձակալվող բնակարանի վարձավճարը պատկանում է բնակարանի սեփականատիրոջը բնակարանը տրամադրելու համար: Հաճախակի տվյալ գումարը ներառում է բնակարանի վարչական վարձավճարումները:

Վարձակալվող բնակարանի վարձավճարումի չափը նշված է պայմանագրում, իսկ վճարումը սովորաբար կատարվում է ամսական մեկ անգամ: Վարձակալվող բնակարանների մոտավոր գները ներկայացված են այստեղ ->

Վարձակալվող բնակարանների վճարումներին վերաբերվող տեղեկությունները ներկայացված են այստեղ->

Facebook