այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Կադաստրային գրանցամատյան

Կադաստրային գրանցամատյանՏպիր

Կադաստրային գրանցամատյանում տեղադրված են անշարժ գույքին և հաստատված իրավունքներին վերաբերվող տեղեկությունները: Գրանցամատյանների հասանելիությունը՝ հանրային է և անվճար: Կադաստրային գրանցամատյանների ռեգիստրը տեղադրված է Արդարադատության Նախարության կայքում-> Որոնում կատարելիս անհրաժեշտ է նշել գրանցամատյանի համարը: Ռեգիստրում տեղադրվաղ է գրանցամատյանների  90%

Տվյալները հավաքագրվում են շրջանային դատարանների կողմից, որոնց մասին տվյալները կգտնեք այստեղ->

Շրջանային դատարանների կողմից տրամադրված տեղեկությունների համար անհրաժեշտ է վճարել՝ 6 զլոտի յուրաքանչյուր էջի համար:

Կադաստրային գրանցամատյանը կազմված է 4  բաժիններից.

  • I բաժին՝ անշարժ գույքին և սահմանված իրավունքներին վերաբերվող գրառումներ
  • II բաժին ՝ սեփականությանը և երկարաժամկետ օգտագործմանը վերաբերվող գրառումներ
  • III բաժին՝
    -սահմանափակ գույքային իրավունքներին վերաբերվող գրառումներ (բացառությամբ հիփոթեքային գրառումների)
    -անշարժ գույքի կամ երկարաժամկետ օգտագործման սահմանափակումներին  վերաբերվող գրառումներ
    - այլ իրավունքներին և բողոքարկումներին վերաբերվող գրառումներ (բացառությամբ հիփոթեքային գրառումների)
  • IVբաժին՝ հիփոթեքային գրառումներ
Facebook