այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Նոտարական վճարումներ

Նոտարական վճարումներՏպիր

Տվյալ վճարումները գանձվում են նոտարական ծառայություններ մատուցելու և փաստաթղթեր (պայմանագրեր) կազմելու  համար: Սովորաբար նոտարական վճարումները կատարում է գնորդը:

Ստորև ներկայացված է գործարկի չափից կախված և կանոնադրությամբ սահմանված գանձումների առավելագույն չափը.

  • 3 հազ. զլոտի  գումարը  չգերազանցելու դեպքում՝ 100 զլոտի
  • 3 ից մինչեւ 10  հազ. զլոտի գործարքի դեպքում ՝ 100 zł + 3%  3  հազ. զլոտի  գումարը գերազանցելու դեպքում
  • 10 ից մինչեւ 30 հազ. զլոտի գործարքի դեպքում ՝ 310+2%, 10  հազ. զլոտի  գումարը գերազանցելու դեպքում
  • 30 ից մինչեւ  60  հազ. զլոտի գործարքի դեպքում ՝ 710+1 %, 30  հազ. զլոտի  գումարը գերազանցելու դեպքում
  • 60 հազ. զլոտի մինչեւ 1 մլն զլոտի գործարքի դեպքում ՝ 1010+0,4%, 60 հազ. զլոտի  գումարը գերազանցելու դեպքում
  • 1 ից 2 մլն զլոտի  գործարքի դեպքում ՝  4770 zł + 0,2 %  1մլն գումարը գերազանցելու դեպքում
  • 2  մլն զլոտի  գործարքի դեպքում ՝, 6 770 zł + 0,25 % 2  մլն զլոտի  գումարը գերազանցելու դեպքում

Այս գումարներին անհրրաժեշտ է ավելացնել 23% ԱԱՀ:

Facebook