այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Բնակությունը Լեհաստանում Կացության քարտ Ժամանակավոր կացության թույլտվություն Օտարերկրյա գործատուի կողմից ԼՀ տարածք պատվիրակված օտարերակրացու ժամանակավոր բնակության թույլտվություն:

Օտարերկրյա գործատուի կողմից ԼՀ տարածք պատվիրակված օտարերակրացու ժամանակավոր բնակության թույլտվություն:Տպիր

Օտարերկրյա գործատուի կողմից ԼՀ տարածք պատվիրակված օտարերակրացու ժամանակավոր բնակության թույլտվությունը տրամադրվում է օտարերկրացուն, եթե նա ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. աշխատանքի իրավունք (աշխատանքի իրավունքի վերաբերյալ կկարդաք այստեղ->) կամ օտարերկրացուն աշխատանքի ընդունելուն վերաբերվող գործատուի կողմից տրված հայտարարագիր(գործատուի կողմից տրված հայտարարագրի վերաբերյալ կկարդահ այստեղ>)
  2. առողջության ապահովագրություն; Որ փաստաթղթերն են հաստատում առողջության ապահովագրությունը->
  3. իր և ընտանիքի անդամների գոյության միջոցներն ապահովող կայուն և կանոնավոր եկամտի աղբյուր Որ փաստաթղթերն են հաստատում կայուն և կանոնավոր եկամտի աղբյուրի առկայությունը->
  4. ապահովված բնակության վայր (ապահովված բնակության վայրի վերաբերյալ կկարդաք այստեղ->)
  5. պատվիրակված աշխտող լինելը հաստատող փաստաթղթեր, որտեղ նշված է նրա աշխատավարձը
  6. վկայական հարկային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ
  7. հարկային հաշվետվություն, օրինակ՝ PIT հռչակագիր

Լեհաստանում օտարերկրացիների աշխատանքի վերաբերյալ կկարդաք այստեղ ->

Facebook