այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Բնակությունը Լեհաստանում Մարդասիրական սկզբունքներով հիմնավորված բնակության թույլտվություն և հանդուրժող բնակության թույլտվություն

Մարդասիրական սկզբունքներով հիմնավորված բնակության թույլտվություն և հանդուրժող բնակության թույլտվությունՏպիր

Օտարերկրացին, որի նկատմամբ պարտադիր վերադարձի որոշում է ընդունվել , սակայն որը, կարևոր պատճառից ելնելով չի կարող վերադդառնալ ծագման երկիր կարող է մարդասիրական սկզբունքներով հիմնավորված կամ հանդուրժոշ բնակության թույլտվություն ստանալ:

Մարդասիրական սկզբունքներով հիմնավորված կամ հանդուրժոշ բնակության թույլտվությունը տրվում է օտարերկրացուն, եթե նրա վերադարձը

 1. հնարավոր է միայն այն երկիր, որտեղ
  a). վտանգված կլիներ նրա կյանքը, ազատությունը կամ անձնական անվտանգության իրավունքը կամ
  b). օտարերկրացին կարող է  խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի կամ պատիժների  ենթարկվել կամ
  c). օտարերկրացին կարող է ստիպողական աշխատանքների ենթարկվել
  d). օտարերկրացին կարող է զրկված լինել արդար դատաքննությունից կամ առանց իրավական հիմքի դատապարտված լինել
  Մարդասիրական սկզբունքներով հիմնավորված բնակության թույլտվությունը տրվում է նաև, եթե պարտադիր վերադարձի որոշումը՝
 2. խախտում է օտարերկրացու ընտանեկան կամ անձնական կյանքի իրավունքը
 3. խախտում է երեխայի իրավունքները

Հանդուրժող բնակության թույլտվությունը տրվում է նաև եթե պարտադիր վերադարձի որոշումը՝

 1. հնարավոր չի իրականացնել տվյալ որոշումն ընդունած լեհական հաստատություններից և օտարերկրացուց անկախ պատճառներով, կամ
 2. եթե տվյալ երկիր օտարերկրացու պարտադրված վերադարձի որոշումը հնարավոր  չէ իրականացնել ըստ դատական որոշման կամ Արդարադատության նախարարության որոշման համաձայն

Հանդուրժող բնակության թույլտվության որոշումը սահմանում է օտարերկրացու պարտականությունը այն մասին, որ սահմանված ժամկետներում օտարերկրացին պետք է ներկայանա սահմանապահ ծառայություններին ըստ բնակության վայրի բաժանմունքի կամ ըստ որոշման մեջ նշված բաժանմունքի:

Մարդասիրական սկզբունքներով տրամադրված բնակության թույլտվությունը չեղյալ համարելը

Այս տեսակի բնակության թույլտվությունը կարող է չեղյալ համարվել հետևյալ դեպքերում.

 1. դադարել է այն հանգամանքը, որը և հիմք էր հանդիսացել տվյալ թույլտվությունը տրամադրելու համար
 2. բացասական որոշում կայացնելու պատճառները ի հայտ են եկել բնակության թույլտվություն տրամադրելուց հետո
 3. օտարերկրացին տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր է թաքցրել կամ ներկայագված տեղեկություններն ու փաստաթղթերը կեղծ են եղել
 4. օտարերկրացին մշտական լքել է Լեհաստանը
 5. օտարերկրացին ծագման երկիր է վերադարձել

Հանդուրժող բնակության թույլտվությունը չեղյալ համարելը

 1. դադարել է այնհանգամանքը, որը և հիմք էր հանդիսացել տվյալ թույլտվությունը տրամադրելու համար
 2. օտարերկրացին լքել է Լեհաստանը
 3. օտարերկրացու բնակությունը Լեհաստանում  վտանգ է ներկայացնում երկրի անվտանգության, հասարակական կարգի կամ անվտանգության համար
 4. օտարերկրացին չի կատարում թույլտվությունում նշված իր պարտականությունները:

Իրավական հիմք`

Օտարերկրացիների մասին 2013 թ. դեկտեմբերի 12-ին ընդունված օրենք 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1650).

Facebook