այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Թրաֆիքինգ Թրաֆիքինգի անչափահաս զոհերը

Թրաֆիքինգի անչափահաս զոհերըՏպիր

Թրաֆիքինգի անչափահաս (18 տարեկանից ցածր) զոհերն ընդգրկված են Թրաֆիքինգի զոհերի խորհրդատվության և միջամտության  կենտրոնի (Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi KCIK) կողմից իրականացվող Թրաֆիքինգի զոհերի/վկաների աջակցության և պաշտպանության ծրագրով :

Եթե թրաֆիքինգի անչափահաս զոհը Լեհաստանում  է գտնվում առանց խնամակալի, ապա դատարանի որոշմամբ նա տեղավորվում է  թրաֆիքինգի անչափահաս զոհերի համար նախատեսված հատուկ հաստատություններում, կամ փոխանցվում է խնամատար ընտանիքի և նույն դատարանի որոշմամբ հոգաբարձու է նշանակվում:

Հոգաբարձուն անչափահասին ներկայացնում է դատարանում կամ այլ գործընթացներում, օրինակ՝բնակության օրինականացում, կամ վերադարձ ծագման երկիր (միայն այն դեպքում, երբ տվյալ որոշումը պայմանավորվում  է անչափահասի շահերով և տվյալ գործողությունը ապահովում է նրա անվտանգ վերադարձը):

Facebook