այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Թրաֆիքինգ Թրաֆիքինգի զոհերի իրավունքները

Թրաֆիքինգի զոհերի իրավունքներըՏպիր

Իրավապահ մարմինների հետ համագործակցող և հանցագործների հետ շփումները դադարեցրած թրաֆիքինգի զոհ ճանաչված անձը կարող է Լեհաստանում աշխատել առանց աշխատանքի թույլտվության Ի՞նչ է աշխատանքի թույլտվությունը

Որոշում կայացնելու հնարավորություն ստացած անձին (որը Լեհաստանում է գտնվում վկայականի հիման վրա) աշխատանքի իրավունք չի տրվում: Իրավունքն այդ տրվում է

իրավապահ մարմինների հետ համագործակցող անձին: Թրաֆիքինգի զոհ ճանաչված անձանց սոցիալական օգնություն կարող է հատկացվել: Սոցիալական աջակցությունը նախատեսված է նաև Լեհաստանի տարածքում թրաֆիքինգի զոհ ճանաչված և Լեհաստանի տարածքում թրաֆիքինգի զոհ լինելու կանխավարկածը հաստատող վկայականի կամ թրաֆիքինգի զոհ անձանց  տրամադրվող ժամանակավոր բնակության թույլտվության հիմունքներով գտնվող անձանց համար:

Թրաֆիքինգի զոհ հանդիսացող անձը նաև փոխհատուցման իրավունք ունի: Փոխհատուցմանը վերաբերվող գորընթացը իրականացվում է շրջանային դատարանում ըստ տուժածի կամ այլ լիազորված անձի (որոշ դեպքերում նաև դատախազի) ներկայացված դիմումի: Փոխհատուցման դիմումի ներկայացնելը կապված չէ հանցագործության բացահայտման, հանցագործների մեղադրման կամ դատապարտման հետ:

Facebook