Տնտեսական գործունեության տեսակները ԼեհաստանումՏպիր

Լեհական իրավունքը սահմանում է տնտեսական գործունեության հետևյալ տեսակները՝

  • Անհատական տնտեսական գործունեություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Քաղաքացիական ընկերակցություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Լիակատար ընկերակցություն  այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Կոմանդիտ ընկերակցություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Կոմանդիտ բաժնետիրական  ընկերություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Մասնագիտական ընկերություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Բաժնետիրական ընկերություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Մասնաւճյուղ այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
  • Ներկայացուցչություն այս տեսակի գործունեության գրանցման, իրականացման և պարտավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ->
Facebook