այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Հարկերը Լեհաստանում Հարկավճարումից խուսափելու հետևանքները

Հարկավճարումից խուսափելու հետևանքներըՏպիր

Լեհաստանում հարկավճարումը պարտադիր է:  Հարկավճարումից խուսափելու, հարկային հատարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հարկային օրենսդրության այլ խախտումների համար սահմանված են տուգանքի կամ ազատազրկման պատժամիջոցներ:

Facebook