այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Հարկերը Լեհաստանում Ի՞նչ է անհրաժեշտ հարկային հաշվետվության համար

Ի՞նչ է անհրաժեշտ հարկային հաշվետվության համարՏպիր

Հարկային վճարումները կատարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ  PESEL համարը: Ինչ է նշանակում  PESEL->

Հարկային Իդենտիֆիկացման Համարը (NIP) պահանջվում է՝

  • տնտեսական գործունեություն վարող ֆիզիկական անձանց դեպքում
  • իրավաբանական անձանց դեպքում
  • Ավելացված արժեքի հարկ (VAT) և ապահովագրական վճարումներ կատարողների  դեպքում

Այս պահանջներին չհամապատասխանող, կամ օրենսգրքում նշված այլ պայմանները չկատարող անձինք ազատվում են  NIP համարը ձեռք բերելու անհրաժեշտությունից:

Facebook