այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Հարկերը Լեհաստանում Օտարերկրացիների հարկային պարտականությունները Լեհաստանում

Օտարերկրացիների հարկային պարտականությունները ԼեհաստանումՏպիր

Լեհաստանում բնակության վայր ունեցող յուրաքանչյուր անձ պետք  է եկամտահարկ վճարի: Լեհաստանում բնակության վայր ունեցող անձ է համարվում այն օտարերկրացին, որն անձնական կամ տնտեսական կապեր ունի Լեհաստանի հետ (բնակվում կամ աշխատում է Լեհաստանում), կամ Լեհաստանում է գտնվում տարեկան ավելի քան 183 օր: Տվյալ անձը համարվում է հարկային ռեզիդենտ:

Եթե տվյալ անձը Լեհաստանում բնակության վայր չունի, ապա Լեհաստանում հարկվում է միայն Լեհաստանի տարածքում ստացված եկամուտը:

Facebook