այս պահին գտնվում եք.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՏպիր

ԵՄ սահմաններից դուրս գտնվող երկրների քաղաքացիները. որոնք մշտական կացության  (ինչ է նշանակում մշտական կացության կարգավիճակը->) կամ Եվրոպական Համայնքների երկարաժամկետ ռեզիդենտի (ինչ է նշանակում Եվրոպական Համայնքների երկարաժամկետ ռեզիդենտի կարգավիճակը ->) կարգավիճակով են բնակվում Լեհաստանում, աշխատանք կատարելու համար լրացուցիչ փաստաթղթեր չեն ներկայացնում: 

Վիզայի կամ ժամանակավոր բնակության թույլտվության հիման վրա Լեհաստանում բնակվող ԵՄ սահմաններից դուրս երկրների քաղաքացիները, կարող են աշխատել միայն աշխատանքի թուլտվություն ստանալու դեպքում: -> 

Բելառուսի,Վրաստանի, Մոլդովայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիները կարող են աշխատել առանց աշխատանքի թույլտվության ոչ ավել, քան 6 ամիս 12 ամսյա ժամանակահատվածում, օտարերկրացուն աշխատանք տրամադրելու մտադրության վերաբերյալ գործատուի հայտարարագրի հիման վրա-> 

Facebook