այս պահին գտնվում եք.

Կրկնակի հարկումՏպիր

Կրկնակի հարկումը բացասական երևույթ է, որը կապված է նույն առարկայի կրկնակի հարկման և  հարկի վճարման հետ, օրինակ եկամտահարկի կամ գույքային հարկի դեպքում:

 Օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք եկամուտ են ստանում այլ երկրում, ստիպված են լինում  նույն եկամտի համար երկու երկրներում հարկ վճարել: Նման իրավիճակում են հայտնվում, օրինակ,  Լեհաստանում աշխատող Ուկրաինայի քաղաքացիները (Լեհաստանում  են գտնվում տարեկան ավելի քան 183 օր):

Նույն եկամտի կրկնակի հարկումից խուսափելու  նպատակով  երկկողմանի կամ բազմակողմանի միջազգային պայմանագրեր են ստորագրվում: Լեհաստանն այդպիսի պայմանագրեր է ստորագրել Ալբանիայի, Հայաստանի, Չինաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և այլ երկրների հետ: Երկրների և պայմանագրերի ցանկը հասանելի է այստեղ->

Facebook