այս պահին գտնվում եք.

ԾառայություններՏպիր

Նույն ծառայությունների սակագները տարբեր քաղաքներում՝ տարբեր են: Ամենաբարձր գները՝ Վարշավայում են:

Փոստային ծառայությունների սակագները (ըստ 2014 թ մարտի)
Նամակների առաքում ԼՀ  տարածքում-հասարակ, մինչև 50g՝ մոտ. 2 զլոտի
Փաթեթների առաքում ԼՀ տարածքում-հասարակ, մինչև 1 kg ՝ մոտ. 10 զլոտի
Դրամական փոխանցում ԼՀ տարածքում- մինչև 200 զլոտի՝ մոտ. 7 զլոտի

Մասնավոր բժշկական այցելությունների սակագներ 
Թերապևտ՝ 80 -150 զլոտի
Ատամնաբույժ՝ 50-100 զլոտի

Վարսահարդարման սակագներ (ըստ 2014 թ մարտի)  
Կանացի վարսահարդարում՝ 
Կարճ մազերի դեպքում՝10- 35 զլոտի
Երկար մազերի դեպքում՝ 35- 55 զլոտի
Տղամարդկանց վարսահարդարում՝ 
Կարճ մազերի դեպքում՝ 15-32 զլոտի
Երկար մազերի դեպքում՝ 17-50 զլոտի

Facebook