այս պահին գտնվում եք.

Գրավոր պայմանագրերՏպիր

Աշխատանքային պայմանագիրը պետք է կնքվի գրավոր տեսքով, ինչը կարևոր է հատկապես օտարերկրացիների դեպքում ՝ այն պետք է ներկայացվի աշխատանքի օրինականության վերահսկման ժամանակ Ինչ է նշանակում աշխատանքի օրինականության վերահսկումը-> 

  • Եթե օտարերկրացիների աշխատելու համար աշխատանքի թույլտվություն է պահանջվում, ապա պայմանագիրը, որի հիման վրա նա աշխատանք է կատարելու, պետք է կազմվի գրավոր : Սա՝ աշխատանքը օրինական համարելու պայմաններից մեկն է:
  • Եթե օտարերկրացին աշխատանք է կատարելու, նրան աշխատանք տրամադրելու գործատուի հայտարարության հիման վրա, ապա պայմանագիրը պետք է կազմվի գրավոր : Սա՝ աշխատանքը օրինական համարելու պաւմաններից մեկն է:
  • Եթե օտարերկրացու աշխատանքի համար թույլտվություն չի պահանջվում, ապա գրավոր պայմանագրի բացակայությունը անօրինական աշխատանք չի համարվում: Սակայն, գրավոր պայմանագրի բացակայությունը աշխատողի իրավունքների խախտում է հանդիսանում: (լրացուցիչ տեղեկություններ աշխատողի իրավունքների մասին հասանելի են այստեղ->)
Facebook