այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ Անհավասար վերաբերմունք

Անհավասար վերաբերմունքՏպիր

Խտրականությունը անձի կամ մարդկանց առանձին խմբերի նկատմամբ անհավասար վերաբերմունք է, որի պատճառներն են՝ ազգությունը,

 ծագումը, սեռը, սեռական կողմնորոշումը, տարիքը, հաշմանդամությունը, համոզմունքները, քաղաքական դիրքորոշումը կամ այլ չափանիշներ: Այսինքն, այս կամ այն խմբին պատկանելությունը՝ սուբյեկտիվ հակակրանքի հիմք է հանդիսանում: 

Լեհական օրենսդրությունը արգելում է որևէ պատճառով առաջացած խտրականությունը: Ըստ Լեհաստանի Հանրապետության Սահմանադրության՝բոլոր անձիք հավասար են օրենքի առջև և ոչ ոքի հանդեպ, քաղաքական, սոցիալական կամ տնտեսական կյանքում, ցանկացած պատճառով խտրականություն ցուցաբերվել չի կարող:

Facebook