ви знаходитесь на:
головна сторінка Здоров'я Медичне страхування

Медичне страхуваннядрук

Що таке медичне страхування?

Медичне страхування це страхування на випадок хвороби, аварії, травми, пошкодження, інфекції, стану загрози життя, і тп. Щоб мати можливість користуватись таким страхуванням потрібно платити місячні внески.

Хто може користуватися з надання медичної допомоги, що фінансується з публічних коштів?

Існують два види страхування в Національному Фонді Здоров’я (НФЗ) – обов’язкове і добровільне. Наданням загальної медичної допомоги можуть користуватись на тих самих умовах обидві групи страхувальників в НФЗ – що це таке НФЗ?

 

З послуг загальної медичної опіки можуть користуватись  іноземці, які належать до однієї з груп описаних нижче:

 

 1. Працевлаштовані в Польщі

 

В Польщі, всі особи які працюють легально – в тому числі також іноземці – охоплені обов’язковим медичним страхуванням. Це означає, що працівник, а також його найближча родина (жінка, діти, які не є самі охоплені медичним страхуванням, бо наприклад, не працюють) можуть безкоштовно користуватись медичною  допомогою публічної служби здоров’я.

 

Увага: Потрібно однак пам’ятати, що надання медичної допомоги в непублічній службі здоров’я є безкоштовним тільки тоді, коли даний заклад або лікар мають підписаний договір з НФЗ.

 

Працедавець зобов’язаний забезпечити новоприйнятому працівнику медичне страхування. З цією метою працедавець зголошує його до Закладу Соціального Страхування (що таке Заклад Соціальних Страхувань?). і потім заповнює формуляр ЗУС ЗУА (формуляр є доступний тут) і ЗУС ЗЗА (формуляр є доступний тут ).

Потім працедавець щомісяця оплачує від доходів працівника внесок на медичне страхування до НФЗ.

 

2. Члени родини застрахованих, в тому числі члени родини працевлаштованих осіб.

 

Члени родини застрахованих, які можуть користуватись послугами медичної допомоги на таких самих правах як застраховані, це:

 •       Дитина (дитина власна, дитина дружини/чоловіка, дитина усиновлена, внук, дитина, страхувальник якої є законним представником, або названим батьком чи матір’ю) – упродовж часу до набуття нею 18 років, або якщо продовжує навчання до досягнення 26 років; якщо дитина має рішення про значний ступінь інвалідності - без вікового обмеження;
 •       Дружина/чоловік;
 •       Батьки, діди і бабусі– якщо ведуть зі страхувальником спільне домашнє господарство.

 

Кожен страхувальник має обов’язок зголосити до страхування членів сім’ї, якщо вони не мають медичного страхування (нп. не працюють). Таке зголошення полягає у поданні даних про членів сім’ї своєму працедавцеві. Якщо хтось страхується добровільно (див. Добровільне Медичне Страхування), повинен після підписання договору медичного страхування з воєводським відділом НФЗ сам застрахувати в Закладі Соціального Страхування (ЗУС) членів родини – що це таке Заклад Соціального Страхування?

3. Біженці (Статут біженця повинен бути наданий в Польщі), а також іноземці охоплені додатковою охороною і інтеграційною програмою в порозумінні з повітовим центром допомоги родині – така програма триває 12 місяців.

4. Безробітні, зареєстровані в Управлінні Праці. Страхуванням можуть бути охоплені також члени родини зареєстрованого безробітного, якщо вони не застрахований з іншої підстави.

5. Духовні –внесок на медичне страхування духовні оплачують самостійно, або оплачує за них установа дієцезії чи монастир. Більше інформації на тему медичного страхування духовних- http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad20.pdf

6. Медичними послугами можуть користуватись також діти, які ходять до школи, в рамах опіки забезпеченої школою, навіть якщо перебування їх батьків в Польщі є не легалізоване.

7. Особи, які є позбавлені волі (перебувають в тюрмі або арешті)

8. Особи, які перебувають на території Польщі, застраховані в державах Європейського Союзу або Європейської асоціації про вільну торгівлю (в склад котрої входять Ліхтенштейн, Ісландія, Швейцарія і Норвегія).

 

Інші іноземці, які легально перебувають в Польщі, можуть отримувати послуги загальної медичної допомоги, якщо застрахуються добровільно. Умовою доступу до послуг добровільного медичного страхування в НФЗ є факт легального проживання на території Польщі. Означає це, що іноземець повинен мати щонайменше дозвіл на проживання в Польщі на визначений час (Дивись Добровільне Медичне Страхування).

 

Хто оплачує внески на медичне страхування?

Кожен, хто провадить власну господарську діяльність (в тому числі, наприклад, власник фірми),оплачує внесок на медичне страхування сам за себе. – більше інформації про ведення господарської діяльності в Польщі знаходиться тут.

Особи, які страхуються добровільно, також самостійно оплачують внесок на медичне страхування (див. Добровільне страхування медичне).

 

За інших осіб внесок оплачують відповідні установи/особи:

 • За легально працевлаштованих працівників внесок оплачує працедавець – більше інформації на тему праці в Польщі знаходиться тут.
 • За особу що виконує працю за договором доручення бо іншою умовою про надання послуг внесок оплачує замовник – більше інформації на тему праці в Польщі знаходиться тут.
 • За безробітних внесок оплачує Управління Праці – більше інформації на тему праці в Польщі знаходиться тут.
 • За духовних внесок оплачують вони самі або настоятель  монастиря, або інша установа єпархії чи монастиря;
 • За біженців і осіб охоплені додатковою охороною, якщо вони беруть участь в інтеграційній програмі, упродовж 12 місяців внески сплачує повітовий центр допомоги сім’ї.

 

Після оплати внесків іноземець отримує право на медичну допомогу. .

 

Розмір внеску вираховується відсотково від його базової величини (найчастіше доходу). Кожен застрахований, незалежно від розміру свого внеску, має право до такої самої медичної допомоги.

 

Добровільне медичне страхування

Особа, перебування котрої на території Польщі є легальне і котра не є охоплена обов’язковим страхуванням, може застрахуватися добровільно. З цією метою вона повинна подати відповідну заяву до воєводського управління НФЗ (NFZ) за місцем проживання. Формуляр внеску можна отримати в відділах, а також на інтернет-сторінках відділів НФЗ – що це таке НФЗ (NFZ)?

 

Адресні дані відділів НФЗ –

 http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=2

Іноземці, які не є громадянами Європейського Союзу, складаючи заяву про добровільне медичне страхування, повинні представити паспорт, а також один з нижче згаданих документів:

 •      Дозвіл на проживання на визначений час;
 •      Дозвіл на поселення;
 •      Дозвіл на перебування резидента;
 •      Згоду на толерантне перебування;
 •      Документ, який підтверджує статус біженця наданий в Польщі, або користання з тимчасової охорони на її території.

 

Після підписання договору з НФЗ потрібно звернутися до відділу або інспекторату Закладу Соціального Страхування (ЗУС), де складається формуляр ЗУС ЗЗА (формуляр доступний тут)(Декларація на медичне страхування) – що це таке ЗУС?

Його можна видрукувати і занести особисто, або вислати поштою до відділу, або інспекторату ЗУС в своєму мікрорайоні.

 

Особи, які застрахувалися добровільно, зобов’язані застрахувати членів сім’ї, якщо вони не є покриті обов’язковим страхуванням з іншої правової підстави. Страхівкою можуть бути охоплені ті самі члени сім’ї, що і в випадку обов’язкового страхування: діти, чоловік, а також батьки, діди і бабусі, якщо вони ведуть разом з застрахованим спільне домашнє господарство.

Аби застрахувати членів сім’ї, слід подати до ЗУС формуляр ЗУС ЗЦНА (формуляр є доступний тут -> 2.5). Можна його занести особисто, або вислати поштою. Внески оплачуються на рахунок ЗУС – детальну довідку про це можна отримати в ЗУС.

 

Довідку про розмір внесків на медичне страхування можна отримати в відділі НФЗ або на його інтернет-сторінці:

 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=1&artnr=1443

 

Внесок за кожний календарний місяць слід оплатити в строк до 15 дня наступного місяця за попередній місяць (нп. за квітень до 15 травня).

 

Іноземець може також добровільно застрахуватися в іншому страховому закладі, нп. Заклад загальних страхувань (польською PZU) пропонує страхування «Вояжер» для іноземців, які приїжджають до Польщі на відпочинок, з метою зайнятися наукою або роботою, з метою почати навчання, працю.

Підтвердження медичного страхування

Аби отримати дані послуги медичної допомоги, потрібно представити підтвердження медичного страхування.

 

Це може також бути:

 

 •     Дійсний формуляр ЗУС РМУА, що видає працедавець;
 •     Дійсна довідка з місця праці, що підтверджує оплату внесків на медичне страхування;
 •     В випадку провадження власної господарської діяльності - формуляр заяви про медичне страхування, а також дійсне підтвердження оплати внеску на медичне страхування;
 •     В випадку безробітних – дійсна довідка з Управління Праці про зголошення до медичного страхування.
 •     В випадку добровільно застрахованих – договір з НФЗ і документ ЗУС, підтверджуючий зголошення на добровільне страхування разом з дійсним підтвердженням оплати внеску;
 •     В випадку застрахованих в державах Європейського Союзу або Європейського договору про вільну торгівлю – довідка видана у НФЗ, або Європейська карта медичного страхування (ЕКУЗ; ang. EHIC).

 

Члени сім’ї застрахованої особи також повинні представити підтвердження страхування. Може це бути:

 •       Підтвердження оплати страхового внеску на медичне страхування разом з ксерокопією заяви (формуляри: RMUA + ZUS ZCNA – якщо заява надійшла до 1 липня 2008 року, або ZUS ZCZA – якщо заява подана  1 липня 2008 року або пізніше)
 •      Дійсна довідка з закладу праці, що підтверджує оплачування внесків на медичне страхування видана працедавцем,
 •      Сімейне свідоцтво з записаними там даними членів сім’ї, а також з дійсною датою та печаткою з місця роботи або ЗУС.

 

Зверніть увагу, що деякі з цих документів, такі як RMUA ZCNA чи ZUS ZCNA повинні бути дійсні упродовж 30 днів.

При відсутності документа, що підтверджує страхування, цей документ можна представити не пізніше, ніж упродовж 7 днів з моменту отримання медичних послуг (або якщо пацієнт знаходиться в лікарні – в строк 30 днів з дня прийняття, якщо пацієнт більше не знаходиться в лікарні, а якщо  далі знаходиться, то в строк 7 днів після закінчення лікування). Якщо після цього часу, страховий поліс не буде доставлений, пацієнт може бути обтяжений обов’язком оплатити видатки за лікування.

ПРИМІТКА: В разі непередбаченого раптового стану захворювання, відсутність документу, що підтверджує право на отримання безкоштовної медичної допомоги, не може бути підставою для відмови в допомозі!

Припинення права на медичну допомогу

Право на використання медичних послуг зазвичай закінчується через 30 днів після закінчення терміну обов'язкового медичного страхування, наприклад:

 •        через 30 днів від дня звільнення з роботи;
 •        Через 30 днів від дня смерті страхувальника члени сім’ї покриті страхуванням втрачають право на допомогу цього типу.


У разі добровільно застрахованих осіб, які мають право на допомогу, надання допомоги припиняється в день припинення договору з NFZ, або через 30 днів заборгованості у сплаті страхових внесків. У разі добровільно застрахованих осіб, в іншому ніж NFZ страховому закладі, підписаний контракт визначає, коли закінчується право на отримання допомоги.

 

Facebook