ви знаходитесь на:

Дискримінація на роботідрук

Дискримінація на роботі

У Польщі заборонено дискримінацію на робочому місці, як з точки зору прийняття на роботу, звільнення з роботи, умов праці (наприклад, заробітньої плати), просування по службі, так і доступу до професійного навчання з метою підвищення кваліфікації. Роботодавці не повинні ставитися до когось гірше з огляду на його стать, вік, інвалідність, расу, релігію, національність, політичні переконання, членство в профспілці, сексуальну орієнтацію, а також через тип зайнятості, на визначений або невизначений термін, повний або неповний робочий день. Каталог причин, в яких нерівноправне ставлення є неприпустимим, записаний у Трудовому кодексі і є відкритою для всіх інформацією.

Дискримінацією за ознакою статі є також поведінка сексуально вираженого характеру, яка пов'язана зі статтю працівників і порушує достоїнство особи, викликаючи почуття приниження, зневаження. Ця поведінка є небажаною, такою, на яку жертва не погоджується, висловлюючи свою незгоду. Це можуть бути, наприклад, дотики до тіла працівника або коментарі про нього, що принижують його гідність.

Нерівноправне трактування може відчуватися і непрямим чином. Це відбувається тоді, коли формально нейтральні правила або діяльність на практиці викликають несприятливу ситуацію для особи чи групи осіб. Цей вид дискримінації полягає у тому що в теорії всі трактуються однаково, але на практиці виявляється, що існує нерівне ставлення. Прикладом може бути створення таких правил просування по службі, які будуть неможливі до виконання для деяких осіб.


Працівники також мають право на однакову зарплату за таку саму або рівнозначну працю.

Увага: мігранти, які працюють у Польщі на законних підставах мають ті ж права на роботі як і польські робітники! А саме: право на відпустку, визначений час робочого дня (зазвичай 8 годин на добу, в середньому 40 годин на тиждень) чи забезпечення роботодавцем безпечних і нешкідливих для здоров’я умов виконання роботи (більш детальну інформацію про роботу можна отримати тут).

 

Співробітники, які піддаються дискримінації, мають право на грошову компенсацію в розмірі не менше мінімального розміру зарплати, що дійсна у Польщі на підставі окремого положення - більш детальна інформація тут.

 

Дискримінація також може проявлятися в поведінці: у погрозах, образах, побоях. Це злочин, і особи, які зазнали такого ставлення, повинні звернутися до поліції – як вести себе  в критичних ситуаціях?

 

                                                                     

Facebook