bạn đang ở:
trang chủ HỆ THỐNG THUẾ Ở BA LAN Điều gì xảy ra trong trường hợp không nộp thuế

Điều gì xảy ra trong trường hợp không nộp thuếIn ra

Nộp thuế ở Ba Lan là nghĩa vụ bắt buộc. Không nộp thuế, cung cấp thông tin sai sự thực trong tờ khai thuế thu nhập của mình , hoặc có ý định lừa gạt khác đối với cơ quan thuế sẽ bị phạt tiền và thậm chí phải bỏ tù .

Facebook