bạn đang ở:

Đánh thuế hai lầnIn ra

Đánh thuế hai lần là một hiện tượng bất lợi liên quan đến sự là phải nộp thuế hai lần cho cùng một đối tượng đánh thuế , ví dụ như thu nhập hay tài sản. Đánh thuế hai lần thường có liên quan là với thuế thu nhập và thuế tài sản.

Trong trường hợp người nước ngoài có thu nhập ở nước ngoài , tức là ngoài đất nước của họ mà họ là  công dân , họ phải trả  thuế thu nhập tại hai quốc gia khác nhau . Trong tình trạng như vậy , chúng ta thấy trong trường hợp của những người đã rời quê hương của họ ví dụ như Ukraina, làm việc tại Ba Lan , nhưng là công dân của Ukraina họ vẫn có nghĩa vụ nộp thuế ở Ukraine, và họ đã trả thuế ở nước ngoài khi có thu nhập ( =chẳng hạn như ở Ba Lan , nếu họ sống ở đây hơn 183 ngày).

Để tránh những mâu thuẫn yêu cầu trả thuế  thu nhập hai lần và mâu thuẫn giữa các cơ quan thuế của các nước khác nhau, thì các nước đã ký (chủ yếu là song phương , đa phương hiếm) những thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lần.

Ba Lan là nước đã ký thỏa thuận với các nước khác để tránh đánh thuế hai lần . Ba Lan đã ký thỏa thuận như vậy với : Albania , Armenia, Trung Quốc , Georgia, Nga , Việt Nam . Danh sách đầy đủ của các nước đã ký  thỏa thuận có sẵn ở đây - >

Facebook